Jim White Toyota Big Board Friday: Whitmer vs. Lima Senior

Jim White Toyota Big Board Friday: Whitmer vs. Lima Senior